صنایع شیرآلات شیرود

خدمات ما

این واحد با داشتن امكانات ریخته گری ، مدل سازی ، عملیات حرارتی و با بهرگیری از تجارب متخصصین كارآزموده و برنامه ریزی قابل انعطاف قادر به ارایه خدمات ریخته گری چدن انواع پمپ ‌، شیرآلات صنعتی و قطعات خودرو می باشد.